Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 22/BXD-HTKT năm 2017 đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 22/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Mai Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 26/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-HTKT
V/v đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3765/UBND-XDNĐ ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tiểu dự án Nha Trang thuộc “Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” là dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng từ ngân sách của địa phương. Với mục tiêu nhằm nâng cao vấn đề vệ sinh môi trường tại các thành phố tham gia Dự án một cách bền vững và qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố. Tiểu dự án Nha Trang đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng Kỹ thuật) thẩm định Thiết kế cơ sở (thông báo kết quả thẩm định số 434/HTKT-QLTN&XLNT ngày 19/9/2016) và được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại văn bản số 3348A/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.

Căn cứ khoản 6 Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Điều 13, Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; khoản a Điểm 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 11 và Điểm 3 Điều 13 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang hầu hết các cấp công trình là cấp II, III và IV. Chỉ duy nhất hạng mục tuyến cống hộp thoát nước mưa là thuộc công trình cấp I với chiều dài khoảng 1.339 m và có giá trị đầu tư khoảng 69,4 tỷ đồng (chiếm 7% tổng giá trị chi phí xây dựng của Tiểu dự án Nha Trang). Thiết kế bản vẽ thi công của tuyến cống hộp này sử dụng biện pháp thi công truyền thống và có kết cấu đơn giản (đào mở và đổ bê tông tại chỗ).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và điều chỉnh Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng sau này (nếu có) của các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và Chủ đầu tư thực hiện tiến độ theo cam kết với Chính phủ và Nhà tài trợ. Bộ Xây dựng đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình của Tiểu dự án Nha Trang. Sở Xây dựng Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức thẩm định theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của Tiểu dự án Nha Trang này.

Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa gửi kết quả thẩm định kèm theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đã được thẩm định đến Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng Kỹ thuật) để theo dõi và quản lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Sở Xây dựng Khánh Hòa;
- BQL dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mai Thị Liên Hương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22/BXD-HTKT năm 2017 đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89