Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2199/VPCP-DK về việc giải phóng mặt bằng các nhà máy Polypropylen và thép Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2199/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2199/VPCP-DK
V/v giải phóng mặt bằng các nhà máy Polypropylen và thép Dung Quất

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 26/BC-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 và của Chủ đầu tư về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các nhà máy polypropylen và thép Dung Quất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất triển khai quyết liệt các biện pháp đã đề ra, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các nhà máy polypropylen và thép Dung Quất để bàn giao cho nhà thầu theo đúng tiến độ đã cam kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: QHQT, TH, Website CP;
- Lưu: VT, DK (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2199/VPCP-DK về việc giải phóng mặt bằng các nhà máy Polypropylen và thép Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30