Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2193/BNN-XD năm 2013 kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2193/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/BNN-XD
V/v kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7

Xét đề nghị của Ban tại văn bản số 201/TTr-BQL-NT ngày 15/6/2013 về việc kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại văn bản số 635/XD-TC ngày 25/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình theo đề nghị của các bên tại văn bản nêu trên.

2. Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; bổ sung, gia hạn hợp đồng với nhà thầu đang thực hiện công việc này; kinh phí lấy từ nguồn chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án; cập nhật bổ sung khi trình Bộ điều chỉnh dự án đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, XD (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2193/BNN-XD năm 2013 kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146