Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2187/BXD-QLN năm 2015 về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2187/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/BXD-QLN
V/v: Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Hà nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2075/UBND-VP ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kèm theo hồ sơ đề nghị hướng dẫn việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định 71/2010/NĐ-CP). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương (nêu tại điểm 1 của công văn 2075/UBND-VP)

Theo tài liệu hồ sơ gửi kèm thì dự án Khu dân cư, thương mại dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương đã được Tỉnh ủy Hải Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đồng ý việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (Văn bản 1503-TB/TU ngày 27/4/2015 và Thông báo số 53/TB-VP ngày 25/4/2015); dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 11/6/2015), Sở Xây dựng đã công bố công khai việc đăng ký lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư và các bước tiếp theo theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP .

2. Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư 04 dự án xây dựng nhà ở (nêu tại điểm 2 của công văn 2075/UBND-VP)

Theo hồ sơ tài liệu gửi kèm thì 04 dự án gồm: dự án Khu phát triển dân cư Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương; dự án Khu dân cư lô 110-1 thuộc Khu Đỉnh Long, phường Tân Bình, TP. Hải Dương; Khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh; Khu dân cư mới phường Tứ Minh, TP Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương đã hoàn thành bước đánh giá lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP trước ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành. Do vậy, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP , Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 2075/UBND-VP ngày 10/9/2015, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở Xây dựng Hải Dương (để t/hiện);
- Lưu: QLN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2187/BXD-QLN năm 2015 về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242