Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2169/BXD-KTXD năm 2015 về áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2169/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/BXD-KTXD
V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 2793/SGTVT-BQLDA ngày 24/8/2015 của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà, tỉnh Hà Tĩnh; về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Về chi phí tiền lương trong đơn giá xây dựng công trình

a) Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 (Lập đơn giá xây dựng công trình) Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng;

b) Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 & mục 2 văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

4. Nguyên tắc áp dụng đơn giá xây dựng công trình trong lập dự toán, giá gói thầu:

Đơn giá xây dựng công trình áp dụng phải phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình, việc áp dụng Bộ đơn giá nào phải thực hiện theo quy định áp dụng của Bộ đơn giá đó và các văn bản hướng dẫn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành Bộ đơn giá, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tương ứng với từng thời kỳ.

5. Theo văn bản 2793/SGTVT-BQLDA ngày 24/8/2015 thì:

Đối với phần lán trại, thi công dầm, các hạng mục phụ trợ và các công việc khác thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh (Vùng III) của công trình xây dựng cầu Đò Hà, thì việc tính chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu vùng III nếu đáp ứng các nội dung của mục 1, 2,3, 4 nêu trên là phù hợp.

6. Căn cứ các mục: 1, 2,3, 4 & mục 5 nêu trên, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2169/BXD-KTXD năm 2015 về áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146