Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2165/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng cho gói thầu tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2165/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/BXD-KTXD
Về việc hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng cho gói thầu tư vấn xây dựng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 81/CV- BQL ngày 24/6/2016 của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về việc xin hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng cho gói thầu tư vấn xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Hoạt động tư vấn xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và các công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Căn cứ Điều 1, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, các hoạt động này thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. Căn cứ Khoản 3, Điều 141 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 22/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP , quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định này quy định chi tiết các hình thức giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng cho từng loại hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 81/CV- BQL, việc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tịnh Biên áp dụng điểm d, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng là phù hợp với quy định.

3. Trong quá trình quản lý điều hành đối với các dự án đầu tư xây dựng khác, thì chủ đầu tư căn cứ vào đặc điểm tính chất của từng dự án mà lựa chọn các loại hợp đồng theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015. Trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2165/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng cho gói thầu tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100