Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2154/TTg-KTN áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại dự án sửa chữa, khôi phục mặt đường QL5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2154/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2154/TTg-KTN
V/v: áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại dự án sửa chữa, khôi phục mặt đường QL5.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 9944/BGTVT-QLXD ngày 22 tháng 11 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu từ (công văn số 10317/BKHĐT-QLĐT ngày 12 tháng 12 năm 2012) về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại dự án sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp trên đoạn tuyến km 76 - km 94 (đoạn qua thành phố Hải Phòng) thuộc dự án sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5. Việc chỉ định thầu đảm bảo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng định mức, đơn giá cho công tác sửa chữa, khôi phục mặt đường áp dụng công nghệ mới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (15b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2154/TTg-KTN áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại dự án sửa chữa, khôi phục mặt đường QL5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64