Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2120/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

Số hiệu: 2120/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015 của Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với hợp đồng nêu tại văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015, theo thỏa thuận của hợp đồng thì về nguyên tắc giá hợp đồng được điều chỉnh khi nhà nước thay đổi giá các loại nguyên vật liệu do nhà nước quản lý giá đối với khối lượng thực hiện từ tháng 01/2006 đến tháng 06/2007. Chủ đầu tư, Nhà thầu thương thảo xác định giá trị điều chỉnh và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Về đề nghị thanh toán chi phí bảo vệ công trường trong thời gian dừng thi công của hợp đồng nêu tại văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015:

+ Đối với khoảng thời gian dừng thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư để di dời trạm biến áp từ tháng 01/2006 đến tháng 07/2006, nhà thầu có thể đề nghị Chủ đầu tư thanh toán chi phí bảo vệ công trường nếu thực tế có thực hiện;

+ Đối với khoảng thời gian dừng thi công từ tháng 08/2007 đến tháng 12/2009, với lý do như đã trình bày tại văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015 của Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa là chưa đủ cơ sở để đề nghị Chủ đầu tư thanh toán; các bên cần phải xem xét trên tổng thể thỏa thuận của hợp đồng, các biên bản cũng như các thỏa thuận khác trong quá trình thực hiện hợp đồng để xác định nguyên nhân, trách nhiệm của mỗi bên đối với việc kéo dài tiến độ.

Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa căn cứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2120/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39