Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2118/SXD-QLXD đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Ninh Thuận

Số hiệu: 2118/SXD-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hồ Ngọc Tiến
Ngày ban hành: 01/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/SXD-QLXD
V/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành;
- Ủ
y ban nhân dân các huyện, thành phố;
-
Các chủ đầu tư, các Ban QLDA;
-
Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng, Nghị định này có hiệu lực ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 20/3/2015 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư có hiệu lực ngày 15/5/2015.

Ngày 10/6/2015 Sở Xây dựng đã có văn bản số 1325/SXD-QLXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng, văn bản đã được Sở Xây dựng gửi đến các Sở, ngành, các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan. Đồng thời Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản chi phí đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, quyết định có hiệu lực ngày 03/7/2015.

Tuy nhiên, thời gian qua một số chủ đầu tư khi lập dự toán đã không áp dụng các văn bản trên hoặc không thực hiện việc xin chủ trương trước khi áp dụng điều chỉnh đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dẫn đến các cơ quan quản lý nhà nước đã hướng dẫn từng trường hợp cụ thể làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng hướng dẫn các Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

- Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã phê duyệt trước ngày 15/5/2015 thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung đã ký kết.

- Đối vi một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

- K từ ngày 15/5/2015 các dự án, công trình đã lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình nhưng chưa thẩm định, phê duyệt thì tiến hành điều chỉnh chi phí nhân công theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Đối với những các dự án, công trình đã thẩm định hoặc phê duyệt sau ngày 15/5/2015 thì tiến hành điu chỉnh Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng quy định Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Nội dung Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và văn bản số 1325/SXD-QLXD ngày 10/6/2015 Sở Xây dựng đăng tải trên Website: ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soxd.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên;
-
UBND tnh (báo cáo);
-
Lưu: VT, QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Ngọc Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2118/SXD-QLXD ngày 01/09/2015 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!