Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2111/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác cát trắng Thạch Anh tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2111/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2111/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác cát trắng Thạch Anh tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4851/UBND-KT ngày 07/10/2008 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận về việc thăm dò, khai thác cát trắng Thạch Anh tại khu vực xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 104 ha đã được UBND tỉnh Bình Thuận xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, không ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh, không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 và điều chỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 09/5/2008.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực cát trắng Thạch Anh nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tại công văn số 4851/UBND-KT ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò, khai thác cát trắng Thạch Anh tại khu vực xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2111/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác cát trắng Thạch Anh tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155