Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2107/BXD-QLN về việc Trả lời Công văn số 1371/XD-B61 ngày 29/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2107/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2107/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 1371/XD-B61 ngày 29/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1371/XD-B61 ngày 29/9/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng là cán bộ "Tiền khởi nghĩa" theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp nêu tại điểm 1 và điểm 2 của công văn số 1371/XD-B61:

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg không có quy định việc hỗ trợ thêm bằng tiền đối với cán bộ "Tiền khởi nghĩa" hiện đang ở Nhà tình nghĩa và cán bộ "Tiền khởi nghĩa" đã mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo các chính sách hoá giá trước ngày 05/7/1994 (ngày Nghị định số 61/CP có hiệu lực thi hành).

2. Về trường hợp nêu tại điểm 3 của công văn số 1371/XD-B61:

Trường hợp đối tượng là cán bộ "Tiền khởi nghĩa" ở thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước nhưng nhà ở đó không thuộc diện được bán thì áp dụng Điều 6 của Nghị định 61/CP để xem xét, giải quyết.

3. Về trường hợp nêu tại điểm 4 của công văn số 1371/XD-B61:

Trường hợp cán bộ "Tiền khởi nghĩa" từ trước đến nay chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở thì nay đối chiếu với các chính sách hiện hành về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để xem xét, giải quyết.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng theo đúng các chính sách hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2107/BXD-QLN về việc Trả lời Công văn số 1371/XD-B61 ngày 29/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212