Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2099/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 2099/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu một số dự án giao thông trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 1043/UBND-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7820/BKH-QLĐT ngày 03 tháng 11 năm 2010) về việc chỉ định thầu một số dự án giao thông trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có phương án bố trí vốn cho các dự án, gói thầu đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu tại công văn số 1772/TTg-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2009, đáp ứng yêu cầu tiến độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Việc triển khai các gói thầu khác thuộc các dự án giao thông trên đảo Phú Quốc thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1669/TTg-KTN ngày 20 tháng 9 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2099/TTg-KTN ngày 16/11/2010 về chỉ định thầu một số dự án giao thông trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.822

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!