Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2085/BXD-QLN báo cáo về công tác quản lý chất lượng, mô hình quản lý các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2085/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2085/BXD-QLN
V/v báo cáo về công tác quản lý chất lượng, mô hình quản lý các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn TPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

 Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an

 

Ngày 30/7/2010, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên, nhằm thực hiện các quy định tại Điều 7 về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với dự án nhà ở sinh viên trong Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan triển khai và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng một số nội dung sau:

1. Đối với các chủ đầu tư:

- Lập báo cáo về quá trình quản lý chất lượng công trình xây dựng nhà ở sinh viên thuộc địa phương, đơn vị quản lý kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng và đồng bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 và khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng” (dưới đây viết tắt là Thông tư số 27/2009/TT-BXD). Trong báo cáo cần lưu ý tới quá trình lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng của các tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng độc lập.

- Báo cáo về việc triển khai xây dựng mô hình quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp” và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm việc khai thác, sử dụng ổn định và lâu dài.

- Đối với các khối nhà, hạng mục công trình đã hoàn thành việc xây dựng cần báo cáo về công tác lập hồ sơ hoàn thành công trình (đối với những hạng mục hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng) theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2009/TT-BXD và phải có đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng.

- Báo cáo của Chủ đầu tư gửi về Sở Xây dựng hoặc Cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tổng hợp.

2. Giao cho Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp và lập báo cáo chung (kèm theo hồ sơ báo cáo của các chủ đầu tư). Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, trước ngày 30/10/2010, để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Trong báo cáo chung cần làm rõ việc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, mô hình quản lý vận hành quỹ nhà này thuộc địa phương hoặc Bộ, ngành quản lý. Thời gian sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đoàn công tác để kiểm tra thực địa về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các hạng mục đã, đang và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, cũng như kiểm tra mô hình quản lý vận hành do địa phương và đơn vị đang triển khai thực hiện (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

Trên đây là một số nội dung, yêu cầu về công tác quản lý chất lượng và mô hình quản lý nhà ở sinh viên, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương triển khai và báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở Xây dựng 28 tỉnh;
- L­ưu: VP, QLN(2b);

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2085/BXD-QLN báo cáo về công tác quản lý chất lượng, mô hình quản lý các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242