Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2054/BXD–KTXD năm 2014 về chỉ số giá xây dựng cho gói thầu số 01 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2054/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá xây dựng cho gói thầu số 01 thuộc DA nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2469/ĐHCM-DA5 ngày 15/8/2014 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá xây dựng cho gói thầu số 01 thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh trên cơ sở thông báo chỉ số giá xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng cung cấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá vật liệu xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá xây dựng cho gói thầu số 01 thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1203/VKT/NN ngày 07/8/2014 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá vật liệu xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 01 thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Kinh tế xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (Nh6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số: 2054/BXD-KTXD ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

Các chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công

Gói thầu số 01 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - PleiKu, đường Hồ Chí Minh

- Thời điểm gốc: tháng 10 năm 2010, (Đơn vị tính %).

- Thời điểm tính toán: từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2013 (Đơn vị tính %)

Năm

tháng

Chỉ số giá

Nhân công (L)

Thiết bị thi công xây dựng (E)

Vt liu cát (M1)

Vt liu đá (M2)

Vt liu xi măng (M3)

Thép xây dựng (M4)

Nha đường (M5)

Gỗ (M6)

Nhiên liu (F)

2010

10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2013

11

191,36

149,51

149,27

193,80

142,49

106,16

159,11

161,67

142,21

12

191,36

150,32

149,27

204,26

142,49

106,16

159,11

161,67

142,66

2014

1

191,36

151,44

149,27

213,97

142,49

106,16

159,11

174,56

143,28

2

191,36

150,82

149,27

213,97

157,04

111,63

159,11

174,56

143,43

3

191,36

150,97

149,27

213,97

157,04

111,63

159,11

174,56

144,13

4

191,36

150,37

149,27

213,97

157,04

111,63

159,11

174,56

142,16

5

191,36

150,64

149,27

213,97

139,83

106,02

159,11

174,56

141,90

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2054/BXD–KTXD năm 2014 về chỉ số giá xây dựng cho gói thầu số 01 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Kon Tum - Pleiku, đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0