Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 205/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 205/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gởi: Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 751/PTXD-TDC11 ngày 22/9/2011 của Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo văn bản 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng của hợp đồng số 178/2008/HĐXD-ĐHKTKTCN ký ngày 29/12/2008 phải căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của Nhà nước có liên quan. Theo đó, hai bên thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng như hướng dẫn sau:

1. Điều chỉnh đơn giá: Căn cứ khoản 6.1.4. của hợp đồng, hai bên thực hiện điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng theo kế hoạch điều chỉnh đơn giá hoặc thời gian điều chỉnh đơn giá do các bên thống nhất.

2. Điều chỉnh giá vật tư, vật liệu: Căn cứ khoản 6.1.5. của hợp đồng, hai bên lập hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguyên tắc điều chỉnh giá thực hiện theo nội dung khoản 6.1.5.

3. Điều chỉnh chi phí nhân công: Thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng theo từng thời kỳ căn cứ khoản 6.1.7. của hợp đồng, khi Nhà nước có những chính sách mới về tiền lương.

4. Điều chỉnh chi phí máy thi công theo khoản 6.1.8. trong hợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 205/BXD-KTXD ngày 14/11/2011 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.756

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!