Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2041/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2041/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản 1551/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 9  tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10954/BTC-ĐT ngày 16/9/2008 của Bộ Tài chính đề nghị trả lời văn bản số 1925/STC-ĐT ngày 22/8/2008 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành khi thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung làm căn cứ bổ sung hợp đồng theo giá trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng. Việc quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Khi xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD, trường hợp hoá đơn có nhiều mức giá khác nhau và ở nhiều thời điểm khác nhau, Chủ đầu tư kiểm tra, xem xét để áp dụng mức giá phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để xác định giá trị chênh lệch giá vật liệu xây dựng; giá vật liệu phù hợp là mức giá tương đương với mức giá của vật liệu cùng loại trên thị trường nơi xây dựng công trình. Nếu Chủ đầu tư không đủ năng lực để xác định thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để xem xét, quyết định. Chi phí thuê tư vấn được xác định bằng dự toán chi phí và là một khoản mục của chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.

Thủ tục, trình tự, yêu cầu khi thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007; Thông tư số 130/2007TT-BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2041/BXD-KTXD ngày 09/10/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản 1551/BXD-KTXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.966

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!