Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2021/VPCP-ĐP về cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị loại I thuộc tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2021/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2021/VPCP-ĐP
V/v cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị loại I thuộc tỉnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 5729/TTr-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009; số 1169/UBND-CN ngày 09 tháng 3 năm 2010; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7473/BKH-KTĐP&LT ngày 30 tháng 9 năm 2009), Nội vụ (công văn số 3640/BNV-CQĐP ngày 09 tháng 11 năm 2009) về cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh (đô thị loại I) tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng chính sách đặc thù; giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù đối với các đô thị loại I thuộc tỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TCCV, NC, PL;
- Lưu: VT, ĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2021/VPCP-ĐP về cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị loại I thuộc tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.141

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123