Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2017/BXD-QLN về đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2017/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 22/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2017/BXD-QLN
V/v đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an

 

Ngày 20/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để đôn đốc triển khai (văn bản số 1899/BXD-QLN ngày 08/9/2009). Tiếp theo đó, ngày 15/9/2009, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1958/BXD-QLN về việc đề nghị các Bộ, ngành liên quan (gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo) cử cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án nhà ở sinh viên (dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 24/9 - 08/10/2009).

Thông qua kết quả nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở sinh viên của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho thấy, đến nay đã có 14/88 dự án đã khởi công; dự kiến sẽ có khoảng 23 dự án khởi công trong tháng 9; số dự án còn lại sẽ được khởi công trong tháng 10 và tháng 11 năm 2009. Để đảm bảo yêu cầu quy định tất cả các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được khởi công trước tháng 12 năm 2009, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng theo thẩm quyền khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Đối với các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng dự án, cần sớm hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định để thực hiện khởi công theo đúng kế hoạch đã đề ra. Những dự án đã được phê duyệt danh mục nhưng không đảm bảo điều kiện khởi công theo đúng tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất phương án điều chỉnh vốn cho các dự án khác để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/12/2009;

2. Trường hợp dự án đã có trong danh mục được phê duyệt, nhưng số lượng vốn hỗ trợ từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 chưa đáp ứng với tổng mức đầu tư cũng như quy mô thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì không nhất thiết phải phê duyệt lại nội dung dự án mà cần có sự điều chỉnh quy mô, tiến độ đầu tư theo nguyên tắc đầu tư dứt điểm theo từng hạng mục công trình (tương ứng với số vốn trái phiếu đã được hỗ trợ) để đảm bảo có thể bố trí chỗ ở cho sinh viên theo từng phần dự án hoặc từng hạng mục đã hoàn thành đồng bộ;

3. Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai dự án phát triển nhà ở sinh viên theo thẩm quyền; cần bám sát các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng để thực hiện các quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng xây dựng, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình chuẩn bị đầu tư cũng như giai đoạn thi công xây dựng công trình. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

4. Báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và công tác giải ngân, thanh quyết toán các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn theo yêu cầu đột xuất và định kỳ hàng tháng (mỗi tháng 01 lần). Trước mắt, đề nghị thông báo ngay về Bộ Xây dựng các thông tin liên quan đến chủ đầu tư dự án (tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án nhà ở sinh viên do các địa phương và Bộ, ngành đang quản lý) để trực tiếp liên hệ, trao đổi thông tin.

Trên đây là một số nội dung công việc cần triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án nhà ở sinh viên tại một số địa phương cũng như dự án thuộc các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (việc tổ chức đoàn kiểm tra theo kế hoạch kèm theo văn bản số 1958/BXD-QLN ngày 15/9/2009 của Bộ Xây dựng nay tạm hoãn, kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có danh mục dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng các yêu cầu, quy định đã ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- L­ưu: VP, QLN (2b);

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2017/BXD-QLN về đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139