Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2009/BXD-HTKT về thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam giai đoạn II tại các tỉnh/thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2009/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2009/BXD-HTKT
V/v Thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam giai đoạn II tại các tỉnh/thành phố.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên.

Trên cơ sở Hiệp định Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam (Chương trình) giai đoạn II đã được ký kết; Văn kiện Chương trình giai đoạn II được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-BXD ngày 16/6/2009, nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình giai đoạn II tại các tỉnh/thành phố thuộc Chương trình, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố sớm thực hiện một số công việc sau:

- Quyết định chủ đầu tư các dự án cấp nước và thoát nước theo đúng quy định của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- Chỉ định một lãnh đạo Sở Xây dựng làm Giám đốc Chương trình tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Chương trình tỉnh được quy định theo Văn kiện Chương trình. Giám đốc Chương trình tỉnh được hỗ trợ bởi một số cán bộ của Sở Xây dựng và tư vấn. Chi phí hoạt động và lương kiêm nhiệm của Giám đốc Chương trình tỉnh, cán bộ hỗ trợ được bố trí từ nguồn vốn đối ứng của Chương trình.

- Giao Giám đốc Chương trình tỉnh hỗ trợ chủ đầu tư các dự án (đặc biệt là dự án thoát nước) lựa chọn mô hình quản lý thực hiện dự án đúng theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Bố trí đủ nguồn vốn đối ứng theo tiến độ của Chương trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố truộc Chương trình;
- Lưu: VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2009/BXD-HTKT về thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam giai đoạn II tại các tỉnh/thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.569
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94