Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/UBND-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Trần Huy Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/UBND-XD
V/v Đính chính văn bản

Yên Bái, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Kho bạc nhà nước Yên Bái;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 16/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 2702/UBND-XD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo phụ lục hướng dẫn tại phần II hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí nhân công, máy thi công; Mục 1, điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình đối với vùng III tại điểm 1.1; 1.2 có sai sót về hệ số, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xin đính chính lại như sau:

1.1- Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình – phần xây dựng, phần lắp đặt và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công:

+ Hệ điều chỉnh nhân công: KĐCNC = 1,285 x 3,444 = 4,255

Nay đính chính lại như sau:

+ Hệ số điều chỉnh nhân công : KĐCNC = 1,285 x 3,444 = 4,425

+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: gồm 2 hệ số

* Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: KĐCMTC = 1,127

* Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công sử dụng máy: KĐCNCM = 4,255

Nay đính chính lại như sau:

* Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công sử dụng máy: KĐCNCM = 4,425

1.2- Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng:

- Hệ số điều chỉnh: KĐCNCKS = 1,285 x 3,444 = 4,255

Nay đính chính lại như sau:

- Hệ số điều chỉnh: KĐCNCKS = 1,285 x 3,444 = 4,425

Đề nghị các đơn vị liên quan xem xét, bổ sung và tính toán cho phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XD

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/UBND-XD ngày 05/01/2012 đính chính văn bản 2702/UBND-XD do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8