Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 20/BXD-VLXD về gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 20/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/BXD-VLXD
V/v: gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 224/STNMT-KS ngày 02/02/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận về việc khai thác mỏ đá ốp lát Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực mỏ đá ốp lát Bàu Ngứ, xã Phước Dinh và Chà Bang xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.

Ngày 03/9/2009, Bộ Xây dựng có văn bản số 77/BXD-VLXD phúc đáp công văn số 1488/ĐCKS-KS ngày 19/8/2009 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc gia hạn giấy phép khai thác đá granit tảng lăn làm đá ốp lát tại khu vực mỏ Bàu Ngứ và mỏ Chà Bang, trong đó đã thống nhất không đưa vào quy hoạch khoáng sản chung cả nước phần diện tích 12,0837 ha mỏ đá Bàu Ngứ, xã Phước Dinh đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép khai thác tại Giấy phép số 29/GP-UBND ngày 03/5/2007.

Ngày 02/02/2010, tại văn bản số 224/STNMT-KS của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo khu vực mỏ đá Chà Bang xã Phước Nam, huyện Ninh Phước có diện tích 14,85 ha đã được Bộ Công nghiệp (trước đây) bàn giao để tỉnh Ninh Thuận quản lý và cấp giấy phép khai thác tận thu tại Quyết định số 1957/QĐ-ĐCKS ngày 29/8/2001. Phần diện tích mỏ đá Chà Bang trên được tỉnh Ninh Thuận đã cấp phép khai thác tận thu cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Đại Dương tại giấy phép số 45/GP-UBND ngày 10/9/2003 và giấy phép số 24/GP-UBND ngày 06/4/2007 (thời hạn đến 06/4/2009) với trữ lượng gần khoảng 9.540 m3. Trong quá trình thực hiện khai thác theo giấy phép đã được cấp, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Đại Dương đã chuyển nhượng quyền khai thác cho Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Phan Rang (tiền thân là Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Đại Dương tại Ninh Thuận), sự chuyển nhượng được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận và đã cấp giấy phép khai thác số 42/GP-UBND ngày 24/4/2008.

Hiện nay nhà máy chế biến đá ốp lá của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Phan Rang đang hoạt động và không có nguồn nguyên liệu vì hết thời hạn của giấy phép khai thác cũ. Để tạo điều kiện cho Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và UBND tỉnh Ninh Thuận có cơ sở để tiếp tục gia hạn cấp phép khai thác, Bộ Xây dựng thống nhất giao cho UBND tỉnh quản lý, gia hạn cấp phép khai thác mỏ đá Chà Bang xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (diện tích, toạ độ đúng theo giấy phép số 42/GP-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/BXD-VLXD về gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.500
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5