Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 20/BXD-HĐXD hướng dẫn công tác phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu quản lý dự án và giám sát thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 20/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn công tác phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu quản lý dự án và giám sát thi công.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Bộ Ngoại giao

Ban Quản lý Dự án Bộ Ngoại giao có các văn bản 45/BQLDA ngày 01/3/2010 và số 49/BQLDA ngày 05/3/2010 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện gói thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình:

Trình tự và phương pháp mà Ban Quản lý dự án Bộ Ngoại giao dự kiến thực hiện trong công tác thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán nêu trong văn bản 45/BQLDA ngày 01/3/2010 là phù hợp với quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2 . Về việc lựa chọn nhà thầu phụ tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công:

Tại Điều 3, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng quy định nội dung bảo đảm cạnh tranh và lộ trình được áp dụng như sau:

"- Nhà thầu tham gia đấu thầu và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà thầu thực hiện hợp đồng và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng được coi là độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính...

- Chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc cùng một dự án được coi là độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính..."

Như vậy, việc hai nhà thầu nước ngoài cùng đề xuất chọn chung một đơn vị tư vấn Việt Nam làm nhà thầu phụ cho gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công không trái với quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Đồng thời, nhà thầu phụ tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công được phép tham gia thực hiện gói thầu kiểm định chất lượng công trình nếu được lựa chọn thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Trong tất cả các trường hợp, các nhà thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các quy định của pháp luật về xây dựng đối với công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và kiểm định chất lượng công trình; đề nghị quý Ban nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/BXD-HĐXD hướng dẫn công tác phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu quản lý dự án và giám sát thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.351
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78