Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1995/BXD-KTXD năm 2014 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1995/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu 1A thuộc DA ĐTXD đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1979/VEC-TĐ ngày 21/6/2013 của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trên cơ sở thông báo chỉ số giá nhân công xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng cung cấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhận xét về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 965/VKT/TTTT ngày 25/7/2013 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ;

- Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu 1A.

2. Một số lưu ý:

Các chỉ số giá nhân công xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Kinh tế xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (Nh6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG ÁP DỤNG CHO GÓI THẦU SỐ 1A THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐCTP HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY
(Kèm theo Công văn số ……../BXD-KTXD ngày …/8/2014 của Bộ Xây dựng)

(Thời điểm gốc: Tháng 01/2009 = 100%)

Thời điểm tính toán

Chỉ số giá nhân công

Năm

Tháng

2010

01

122,50

02

122,50

3

122,50

4

122,50

5

122,50

6

122,50

7

122,50

8

122,50

9

122,50

10

122,50

11

122,50

12

122,50

2011

01

168,75

02

168,75

3

168,75

4

168,75

5

168,75

6

168,75

7

168,75

8

168,75

9

168,75

10

250,00

11

250,00

12

250,00

2012

01

250,00

02

250,00

3

250,00

4

250,00

5

250,00

6

250,00

7

250,00

8

250,00

9

250,00

10

250,00

11

250,00

12

250,00

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1995/BXD-KTXD năm 2014 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253