Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 199/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 199/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 199/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD .

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn và XDCN Thăng Long

Trả lời văn bản số 91/TVXD-KTDA ngày 01/9/2008 của Công ty Cổ phần tư vấn và XDCN Thăng Long đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của điểm e, khoản 1; điểm b, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD người có đủ điều kiện theo qui định để làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phải là người trực tiếp tham gia ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong số các công việc tương ứng. Cụ thể là:

Người xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 phải là người đã trực tiếp tham gia ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong số 11 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định của Điều 3 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Người xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 phải là người đã trực tiếp tham gia ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong số 6 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (công việc số 1, 2, 5, 6, 7, 8) theo qui định của Điều 3 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Công ty Cổ phần tư vấn và XDCN Thăng Long căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 199/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.562
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185