Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1982/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1982/BXD-KTXD
V/v lập dự toán chi phí phục vụ tính chỉ số giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 982/SXD-HĐXD ngày 20/10/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc lập dự toán chi phí phục vụ tính chỉ số giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để xác định được dự toán chi phí hàng năm cho việc lập và công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD, trước hết Sở Xây dựng (đơn vị chủ trì) cần phải xác định được nội dung các công việc cần thực hiện khi xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc để tính toán số lượng người tham gia, trang thiết bị, văn phòng phẩm… để thực hiện khối lượng công việc đó, cụ thể:

- Nội dung các công việc cần thực hiện khi tính toán chỉ số giá xây dựng: lập danh mục công trình, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu đưa vào tính toán…

- Về nhân công thực hiện, bao gồm:

+ Nhân công thực hiện việc điều tra, khảo sát thông tin về giá cả vật tư, vật liệu, nhân công, máy xây dựng hàng tháng;

+ Nhân công tổ chức xử lý số liệu: tổ chức tổng hợp số liệu, phân tích, cập nhật số liệu theo tháng, đưa số liệu vào phần mềm tính toán chỉ số giá.

- Về trang thiết bị phục vụ tính toán: Máy tính, phần mềm tính toán, văn phòng phẩm…

- Đối với những công việc thuê tổ chức tư vấn thực hiện, có thể tham khảo hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1982/BXD-KTXD ngày 21/11/2011 về lập dự toán chi phí phục vụ tính chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.829

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!