Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 198/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 198/BXD-KTXD
V/v: bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Trường cao đẳng xây dựng số 1

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 138/TTr-CĐXD1 ngày 17/10/2011 của Trường cao đẳng xây dựng số 1 đề nghị phê duyệt bù giá vật liệu xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ký túc xá 9 tầng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng số 102/2010/HĐXD ký ngày 23/9/2010 giữa Trường cao đẳng xây dựng số 1 (chủ đầu tư) và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam là hợp đồng theo đơn giá và việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 7 – Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng. Theo đó, để điều chỉnh giá hợp đồng này các bên phải căn cứ vào Điều 7 của hợp đồng này và các quy định của pháp luật có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp. Khi điều chỉnh giá hợp đồng mà không vượt tổng mức đầu tư đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1033/QĐ-BXD ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà ký túc xá 9 tầng Trường cao đẳng xây dựng số 1, thì chủ đầu tư được phép điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét quyết định. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường cao đẳng xây dựng số 1 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 198/BXD-KTXD ngày 09/11/2011 về bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!