Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1945/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1945/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1945/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Khu quản lý đường bộ IV

Trả lời văn bản số 1383/KĐB4-KTKH ngày 09/09/2008 của Khu quản lý đường bộ IV về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Khi điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng làm vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng), thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh và phê duyệt, sau đó báo cáo Người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định phê duyệt điều chỉnh của mình.

Khu quản lý đường bộ IV căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1945/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.631
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91