Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1940/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/TTg-KGVX
V/v Dự án xây dựng ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh và Dự án ký túc xá sinh viên tại ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc giải quyết các kiến nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: bổ sung, điều chỉnh quy mô Dự án Đại học Quốc gia; tiến độ và vốn năm 2011 cho Dự án khu ký túc xá sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. (văn bản số 51/BC-BXD ngày 21 tháng 7 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung, điều chỉnh Dự án xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và lấy ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc trình sửa đổi, bổ sung Quy hoạch 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) và tổng nhu cầu vốn đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (phê duyệt tại công văn số 892/CP-KG ngày 29 tháng 7 năm 2002) theo đúng quy định hiện hành.

2. Về Dự án xây dựng ký túc xá sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Đồng ý các ý kiến của Bộ Xây dựng, trong đó có việc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý ký túc xá theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng; Riêng việc mua sắm nội thất, Đại học Quốc gia làm việc với Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Các Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, giúp đỡ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục trình về việc bổ sung, điều chỉnh các Dự án nêu trên theo quy định.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1940/TTg-KGVX ngày 26/10/2011 về dự án xây dựng ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh và dự án ký túc xá sinh viên tại ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!