Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1939/BXD-VLXD năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1939/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1939/BXD-VLXD
V/v: Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28/4/3010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định 567 và Chương trình 567). Để triển khai Chương trình 567, ngày 16/4/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 10). Các Bộ ngành và địa phương với nhiệm vụ được phân công đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình 567.

Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố, phổ biến, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) trên phạm vi cả nước. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành soát xét và xây dựng mới tiêu chuẩn cho các loại sản phẩm VLXKN; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu cho khối xây sử dụng VLXKN nhẹ, xây dựng định mức kinh tế cho khối xây khi sử dụng VLXKN và đã ban hành trong tháng 11/2011; ngày 28/11/2012 đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD về việc quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư 09). Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc lập danh mục vật tư làm nguyên liệu để sản xuất VLXKN và danh mục thiết bị cho dây chuyền sản xuất VLXKN được miễn thuế nhập khẩu. Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 46/2012/TT-BCT Ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, trong đó quy định: không sử dụng vốn khuyến công hàng năm vào việc tập huấn, triển khai mô hình tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.

Đến nay, nhiều địa phương đã triển khai và nghiêm túc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành, nhiều địa phương đã ban hành chỉ thị, xây dựng cơ chế chính sách riêng, đưa ra các quy định cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương mình để khuyến khích sản xuất và sử dụng VLXKN như: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: tỉnh Bắc Ninh, Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Nai, Nghệ An... Hiện nay đã có 14 tỉnh đã xây dựng Lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trình Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành như các tỉnh: Kon Tum, Quảng Ngãi, Bến Tre, Bắc Ninh.....

Sau gần 03 năm thực hiện Chương trình 567, tổng công suất 03 loại sản phẩm chính (xi măng-cốt liệu, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt) đã đạt khoảng 5,4 tỷ viên (QTC)/năm, chiếm 26-27% so với tổng sản phẩm vật liệu xây năm 2012 (ước đạt 20 tỷ viên). Sản lượng tiêu thụ VLXKN năm 2012 đạt khoảng 3,5 tỷ viên, chiếm khoảng 17% so với vật liệu xây; đã tiết kiệm được 5,25 triệu m3 đất sét, 535.000 tấn than và giảm thải vào khí quyển 2,04 triệu tấn CO2.

Tuy nhiên, còn một số địa phương triển khai Chương trình còn chậm, chưa nghiên túc thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng. Trước tình hình trên Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương:

1.Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành để khuyến khích đầu tư và sử dụng VLXKN (đặc biệt là loại gạch xi măng-cốt liệu), hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung;

2. Khẩn trương xây dựng lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng (lò hofman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trình Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành trước 15/12/2013;

3. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 14/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng VLXKN, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc quy định sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 567, Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09 của Bộ Xây dựng ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c)
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1939/BXD-VLXD năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.138
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180