Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1931/UBND-TCĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1931/UBND-TCĐT
V/v điều chỉnh Công văn số 1593/UBND-TCĐT ngày 07/5/2009 của UBND tỉnh.

Bến Tre, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Uỷ ban nhân

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 32/TTr-SXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Sở Xây dựng: xin điều chỉnh Công văn số 1593/UBND-TCĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận điều chỉnh theo đề nghị của Sở Xây dựng. Cụ thể như sau:

1. Nội dung đã phê duyệt: hệ số điều chỉnh máy thi công KĐCMTC = 1,293.

2. Nội dung điều chỉnh: hệ số điều chỉnh máy thi công KĐCMTC = 1,197.

Các nội dung khác Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tại Công văn số 1593/UBND-TCĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 không thay đổi.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để các đơn vị căn cứ thực hiện ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1931/UBND-TCĐT ngày 26/05/2009 điều chỉnh Công văn số 1593/UBND-TCĐT ngày 07/5/2009 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.976

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!