Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1922/TTg-KTN về việc chỉ định thầu công trình cấp bách của tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1922/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1922/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu công trình cấp bách của tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2075/UBND ngày 09 tháng 9 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7614/BKH-QLĐT ngày 06 tháng 10 năm 2009 về công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp của công trình Hạ tầng khu chuyển khẩu Bãi Dinh – Khu kinh tế cửa khẩu ChaLo (giai đoạn 1). Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có kế hoạch bảo đảm cấp đủ vốn thực hiện và có thời gian hoàn thành trước năm 2010 như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, tiến độ và chịu trách nhiệm toàn diện về công trình nêu trên.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1922/TTg-KTN về việc chỉ định thầu công trình cấp bách của tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243