Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1907/TTg-KTN về việc bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1907/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1907/TTg-KTN
V/v bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (tờ trình số 1156a/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009, công văn số 1182/UBND-TĐC ngày 28 tháng 9 năm 2009); ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3266/BNN-KTHT ngày 09 tháng 10 năm 2009), của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 4169/EVN-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2009) về việc điều chỉnh phương án bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu điều chỉnh phương án bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên (thuộc Dự án thủy điện Bản Chát) như đề nghị của tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Việc bố trí tái định cư cho các hộ phải đáp ứng các yêu cầu: hộ tái định cư có đủ đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu bảo đảm ổn định đời sống và phát triển bền vững; không làm tăng tổng mức vốn đầu tư về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: KTTH, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1907/TTg-KTN về việc bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155