Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1906/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế chế tạo thiết bị cơ điện phi tiêu chuẩn công trình hồ chứa nước Cửa Đạt và Định Bình.

Số hiệu: 1906/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1906/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế chế tạo thiết bị cơ điện phi tiêu chuẩn công trình hồ chứa nước Cửa Đạt và Định Bình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn

Trả lời văn bản số 1336/BNN - XD ngày 05/6/2006 và văn bản số 1423/BNN - XD ngày 13/6/2006  của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế chế tạo thiết bị cơ điện phi tiêu chuẩn công trình hồ chứa nước Cửa Đạt và Định Bình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do trong Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2001/QĐ - BXD ngày 20/7/2001 chưa quy định Định mức chi phí thiết kế chế tạo thiết bị cơ điện phi tiêu chuẩn công trình thuỷ lợi; Vì vậy, Bộ Xây dựng chấp thuận để Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn áp dụng Định mức chi phí thiết kế chế tạo cửa và thiết bị đóng mở, tủ, bảng điện điều khiển và các chi tiết phi tiêu chuẩn khác của công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Cửa Đạt và Định Bình thì được bổ sung thêm chi phí thiết kế chế tạo công trình như sau:

 Đơn vị tính: %

Chi phí thiết bị chế tạo (tỷ đồng)

Định mức

> 10

2,0

10

3,0

5

3,5

£ 2

4,0

Định mức trên được tính trên giá trị thiết bị chế tạo phải thiết kế cho công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP- BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC.TH.8.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1906/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế chế tạo thiết bị cơ điện phi tiêu chuẩn công trình hồ chứa nước Cửa Đạt và Định Bình.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125