Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1902/BXD-KTQH về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1902/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 1902/BXD-KTQH
V/v Điều chỉnh cục bộ QHCXD thành phố Thái Nguyên

 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Trả lời văn bản số 546/SXD-QHKT ngày 10/7/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 2/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, để thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị và đáp ứng những mục tiêu phát triển đô thị, có thể điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng.

Theo Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 4/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, khi thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đối với đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Xây dựng về nội dung điều chỉnh.

Đối với những nội dung điều chỉnh cục bộ trong quy hoạch chung xây dựng mà không trái với nội dung Quyết định phê duyệt, không thay đổi phân khu chức năng, bố cục không gian kiến trúc, bố trí mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 4/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng phối hợp với các Sở có liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:        
 - Như trên;             
 - UBND tỉnh Thái Nguyên;
 - Lưu VP, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1902/BXD-KTQH về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234