Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 190/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/BXD-VLXD
V/v: kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit ốp lát

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2103/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit ốp lát. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất để xuất khẩu.

Theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì đá granit ốp lát là sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Đối với sản phẩm đá granit ốp lát sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải làm các thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy cho sản phẩm của mình. Như vậy, đối với đá granit tự nhiên nhập khẩu dưới dạng tấm để làm nguyên liệu sản xuất đá granit ốp lát thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên khi làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan tại các cửa khẩu cần phân biệt rõ sản phẩm đá granit ốp lát với đá tm granit làm nguyên liệu sản xuất đá granit ốp lát để tránh sự gian lận và đảm bảo chất lượng sản phẩm đá granit ốp lát lưu thông trên thị trường.

2. Về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit dùng để sản xuất, không dùng làm vật liệu xây dựng. Theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì:

- Đối với sản phẩm đá tm granit dùng để sản xuất các sản phẩm khác không làm vật liệu xây dựng thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu;

- Đối với sản phẩm đá granit ốp lát, đơn vị nhập khẩu phải làm các thủ tục chứng nhận hợp quy và công b hợp quy cho sản phẩm trước khi thông quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit ốp lát, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 190/BXD-VLXD ngày 07/02/2017 kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granit ốp lát do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167