Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1890/UBND-TH năm 2015 kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1890/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thịnh Thành
Ngày ban hành: 22/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/UBND-TH
V/v kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra Thành phố;
- Giám đốc Công an Thành phố;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 

Ngày 22/3/2015, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Chủ tịch tại Thông báo 40/TB-UBND ngày 20/3/2015 về việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn. Chủ tịch UBND Thành phố kết luận như sau:

1. Thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì; thành viên Đoàn gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Tài Chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Đoàn. Thời gian chậm nhất trong 30 ngày, báo cáo kết quả để UBND Thành phố xem xét quyết định.

2. Giám đốc Sở Xây dựng: Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo kết luận ngày 20/3/2015; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.

3. Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời chủ trương, chỉ đạo của UBND Thành phố tới công luận.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí Thư Thành ủy;
- TTTU, TT HĐND Tp;
- Cục Báo chí, Bộ TTTT;
- Các cơ quan thông tin báo chí HN Trung ương;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1890/UBND-TH năm 2015 kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251