Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1886/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1886/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1886/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu

Trả lời văn bản số 700/UBND ngày 28/8/2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chương trình 134 theo Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/1/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 21/8/2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1704/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Sơn la về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc Chương trình 134. Theo nội dung tại văn bản này, thì Bộ Xây dựng thống nhất áp dụng việc lập và quản lý chi phí cho các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc Chương trình 134 theo quy định tại Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 và Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010, như đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu xin ý kiến của Sở Xây dựng Sơn la để được hướng dẫn chi tiết./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1886/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41