Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1884/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn xác định phần chi phí xây dựng điều chỉnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 787/SGTVT-ATGT ngày 04/7/2018 của Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn xác định phần chi phí xây dựng điều chỉnh trong dự toán xây dựng công trình điều chỉnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung tại Hợp đồng thi công xây dựng công trình ký giữa Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình đường Tân Thịnh - Khe Thí huyện Định Hóa và Doanh nghiệp tư nhân Duy Tùng gửi kèm văn bản số 787/SGTVT-ATGT thì đây là hợp đồng đơn giá điều chỉnh ký ngày 22/9/2014 do đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 48/2010/NĐ-CP).

2. Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP quy định “Trong hợp đng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng”.

3. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì phương pháp điều chỉnh đơn giá của Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đối với trường hợp khi lượng tăng nhỏ hơn hoặc bng 20% khi lượng công việc tương ứng ghi trong hp đng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp khối lượng thực tế thực hiện tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tc đã thỏa thuận trong hợp đng về đơn giá cho các khối lượng phát sinh.

Đối với phần khối lượng công việc giảm, các bên xác định khoản chi phí của phần khối lượng công việc không thực hiện trên cơ sở phần khối lượng công việc giảm nhân với đơn giá tương ứng của công việc đó trong hợp đồng đã ký kết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD (B).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1884/BXD-KTXD ngày 31/07/2018 hướng dẫn xác định phần chi phí xây dựng điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.174.225.82