Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1878/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện một số Thông tư của Bộ Xây dựng trong quá trình thanh toán, quyết toán do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1878/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1878/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện một số Thông tư của Bộ Xây dựng trong quá trình thanh toán, quyết toán

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ

Trả lời văn bản số 562/BQLDA ngày 29/8/2008 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh giá thanh toán cho gói thầu Cầu tàu 10.000 DWT và kè bảo vệ bờ thuộc dự án Cảng Cái Cui (giai đoạn 1), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Về điều chỉnh giá thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD :

Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến và được áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 cho loại hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc hợp đồng trọn gói.

Vì vậy, nếu gói thầu Cầu tàu 10.000 DWT và kè bảo vệ bờ thuộc dự án Cảng Cái Cui (giai đoạn 1) được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 và có khối lượng thép thực tế được thi công vào thời điểm giá thép xây dựng tăng đột biến (từ ngày 01/01/2004) thì được điều chỉnh, bổ sung chi phí xây dựng do giá thép tăng đột biến theo quy định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD .

2. Về điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005, Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng :

Về nguyên tắc được điều chỉnh dự toán và giá trị hợp đồng đối với những khối lượng thi công từ 01/10/2004 theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD , từ 01/10/2005 theo quy định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD và từ 01/10/2006 theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến trên, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1878/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện một số Thông tư của Bộ Xây dựng trong quá trình thanh toán, quyết toán do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180