Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1877/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định chi phí khác trong tổng dự toán công trình Cảng cái Cui

Số hiệu: 1877/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1877/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thẩm định chi phí khác trong tổng dự toán công trình Cảng cái Cui

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở giao thông công chính Thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 945/SGTCC ngày 10/7/2006 của Sở Giao thông Công chính thành phố Cần Thơ về việc thẩm định tổng dự toán công trình Cảng Cái Cui (giai đoạn I) – Thành phố Cần Thơ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Đối tượng để áp dụng chi phí thiết kế công trình xây dựng theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là công trình xây dựng theo dự án, tiểu dự án, dự án thành phần; hoặc hạng mục công trình. Trường hợp tính chi phí thiết kế theo hạng mục công trình áp dụng theo qui định tại điểm 9 phần I Quyết định này.

Đối với chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đối tượng áp dụng là các công việc tư vấn của dự án, tiểu dự án, dự án thành phần, của gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt.

Vì vậy, khi thẩm định tổng dự toán công trình Cảng Cái Cui (giai đoạn I) – Thành phố Cần Thơ, chi phí khác (tổng hợp theo Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư) tính theo từng hạng mục riêng là chưa phù hợp với các qui định nói trên.

Sở Giao thông Công chính thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến trên hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Lưu VP,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1877/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định chi phí khác trong tổng dự toán công trình Cảng cái Cui

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.119.29