Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1862/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 03/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1862/BXD-TCCB
V/v: Thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 290/TTr-TCĐ ngày 24/10/2011 của Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị đề nghị Bộ cho phép thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Trường. Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 và Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, với chức năng chủ yếu thực hiện công tác khảo thí và các hoạt động đảm bảo chất lượng, thanh tra đào tạo của Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ủy quyền cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn tại Điều 45, Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thông báo để Trường biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1862/BXD-TCCB ngày 03/11/2011 thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!