Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1857/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM

Số hiệu: 1857/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1857/BXD-XL 
V/v: Hướng dẫn thực hiện khu đô thị mới

Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1641/KHDA ngày 20/7/2006 của Tổng công ty XDCTGT 5 đề nghị hướng dẫn thực hiện Khu đô thị mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 15 của Quy chế Khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ thì thẩm quyền cho phép đầu tư  dự án khu đô thị mới căn cứ theo diện tích chiếm đất của dự án mà không phụ thuộc vào tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp dự án khu đô thị mới do Tổng công ty làm chủ đầu tư có quy mô sử dụng đất là 189 ha thì thẩm quyền cho phép đầu tư  dự án này là UBND cấp tỉnh nơi có dự án khu đô thị mới .

2. Để được cho phép đầu tư dự án này, Tổng công ty phải lập dự án trình UBND cấp tỉnh nơi có dự án tổ chức thẩm định. Việc lập, thẩm định và quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định 02/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại mục III, mục IV, mục V của Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty  nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL (NTH-4)
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


 Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1857/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216