Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1853/UBND-XDGT năm 2015 về thông tin báo chí nêu về cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1853/UBND-XDGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thịnh Thành
Ngày ban hành: 18/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/UBND-XDGT
V/v thông tin báo chí nêu về cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Thực hiện đề án và chương trình chỉnh trang đô thị, trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng của Thành ph đã và đang tiến hành cải tạo, thay thế một số cây xanh trên tuyến phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong những ngày gần đây một số báo, cơ quan thông tin đại chúng phản ánh nhiều chiều, đăng thư ng gửi Chủ tịch UBND Thành phố, nêu ý kiến cá nhân trên một số trang mạng... Về việc trên, UBND Thành phố xin được thông tin như sau:

1. Ngay sau khi nhận được thông tin báo chí nêu và kiến nghị qua thư ngỏ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn Thành phố đảm bảo theo đúng quy hoạch và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị; đng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan báo chí, thông tin công khai, đầy đủ, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.

2. UBND Thành phố làm rõ việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 120.000 cây xanh bóng mát được trồng trên gn 3000km đường đô thị, tỉnh lộ, quốc lộ. Hiện trạng hệ thống cây xanh đa dạng với khoảng 70 loài, trong đó có các cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp thuộc và sau ngày giải phóng Thủ đô đã xuất hiện dấu hiệu sâu mục ở thân, gốc, rễ bị thối, dễ đổ gẫy trong mùa mưa bão, nhất là cây Xà cừ. Nhiều cây cong, nghiêng, phát triển không đều như Phượng, Cơm nguội, Quếch, Bàng, Xà cừ, Long não... ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Đặc biệt, trên một số tuyến đường tồn tại nhiều cây lâm nghiệp không phải cây đô thị (như cây Keo, cành giòn dễ gẫy, tuổi thọ ngắn). Ngoài ra, một số cây trên tuyến phố do người dân tự ý trồng các loài cây không thuộc chủng loại đô thị như Dâu da, Vông, Dướng, Bông gòn, Trứng cá...

Đ triển khai quy hoạch cây xanh trên địa bàn Thành phố và thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tổng kiểm tra rà soát hiện trạng hệ thống cây xanh trên các tuyến đường phố, lập đề án huy động các nguồn lực để bảo tồn, cải tạo, từng bước thay thế cây xanh phù hợp với quy hoạch, đảm bảo an toàn, cảnh quan đô thị và môi trường sinh thái. Qua rà soát, trên địa bàn Thành phố có khoảng 6700 cây (tỷ lệ 5,58%) già cỗi, sâu mục, cong nghiêng ảnh hưởng giao thông, cây chết và gần chết, nhiều cây không thuộc chủng loại cây xanh đô thị. Vì vậy, các cây này cần được từng bước thay thế bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã được duyệt.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã đề xuất Thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện trong 3 năm (2015-2017), dự tính kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng. Năm 2015 Thành phố chưa bố trí kinh phí cho việc cải tạo, thay thế cây xanh. Tuy nhiên, tranh thủ thời tiết mùa xuân thuận lợi cho việc thay thế cây và tránh mùa mưa bão, đồng thời huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng Thủ đô, Thành phố có chủ trương kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ thay thế cây xanh trên các tuyến đường phố. Đến nay đã có một số đơn vị hưởng ứng, tham gia, thực hiện trên 17 tuyến phố, cụ thể như: Tập đoàn VINCOM, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng, Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công an Thành phố và một số tổ chức, cá nhân khác.

Trước khi triển khai thực hiện công tác thay thế cây, Sở Xây dựng đã xây dựng đề án và kế hoạch cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng đã tổ chức họp báo và phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương thông báo đến người dân được biết và đồng thuận. Hầu hết nhân dân tại các khu vực thực hiện thay thế cây đồng thuận, ủng hộ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số ý kiến góp ý khác nhau, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp thu và giải thích, làm rõ và vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận.

Sau khi các đơn vị thực hiện thay thế cây xanh trên các tuyến phố, Thành phố giao Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tiếp nhận quản lý, duy trì, chăm sóc, theo đúng quy trình kỹ thuật. Cây đốn chặt quản lý theo đúng quy định.

UBND Thành phố chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí và nhân dân để xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại./.

 

 

Nơi gửi:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Đ/c Bí thư Thành y;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cục Báo chí - Bộ TTTT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Xây dựng; Công ty CVCX Hà Nội;
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PVP Lưu Quang Huy, TH;
-
Lưu: VT, XDGTthng (16).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1853/UBND-XDGT năm 2015 về thông tin báo chí nêu về cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234