Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1850/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số hiệu: 1850/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1850/BXD-KTTC
V/v: Định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghiệp Tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 149/CV-KCN ngày 15/8/2006 của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh An Giang về định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập đồ án qui hoạch chi tiết khu công nghiệp được qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí qui hoạch xây dựng; Khi lập đồ án Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì định mức chi phí qui hoạch chi tiết được áp dụng Bảng 4. Định mức chi phí lập đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD với các hệ số điều chỉnh chi phí qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 K=0,7; hệ số điều chỉnh chi phí qui hoạch chi tiết khu công nghiệp K=0,55; hệ số điều chỉnh chi phí qui hoạch theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng K=1,09; không áp dụng các hệ số đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án qui hoạch và thiết kế đô thị.

Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

Nơi nhận
-Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 

Đinh Tiến DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1850/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức chi phí qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vòm Cống, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216