Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1832/BXD-KTXD về việc định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1832/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1832/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo.

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2390/SXD-KTTH ngày 12/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng hoan nghênh các ý kiến góp ý của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo  ban hành kèm theo các Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 9/10/2000 và Quyết định số 18/2002/QĐ-BXD ngày 2/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà tại văn bản số 2390/SXD-KTTH. Hiện nay Bộ Xây dựng đang rà soát lại các tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo nêu trên để chuyển sang công bố theo qui định.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình. Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
SXD tỉnh Kiên Giang;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1832/BXD-KTXD về việc định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85