Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1831/VPCP-CN 2023 triển khai gói thầu số 5 10 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Số hiệu: 1831/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/VPCP-CN
V/v triển khai gói thầu số 5.10 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2387/BGTVT-CQLXD ngày 10 tháng 3 năm 2023 về tình hình triển khai gói thầu số 5.10 thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo thẩm quyền nghiên cứu ý kiến của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ý kiến của các cơ quan tư vấn kỹ thuật quốc tế để quyết định thời gian thi công gói thầu số 5.10 đáp ứng yêu cầu công nghệ, kỹ thuật và quy định của pháp luật; thông báo để ACV kịp thời đưa vào điều kiện của hồ sơ mời thầu.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có vưng mắc và vượt thẩm quyền giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải biết, chỉ đạo thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg: Trần Hồng Hà,
PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- T
ng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN TT Nguy
n Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ PL;
-
Lưu: VT, CN (2)LTS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1831/VPCP-CN ngày 21/03/2023 về triển khai gói thầu số 5.10 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.522

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!