Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1826/BXD-HTKT về việc áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1826/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1826/BXD-HTKT
V/v: Về áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị.

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4261/SXD-TĐTKCS ngày 24/6/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho ý kiến về việc áp dụng Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng hiện hành tương tự như đối với các công trình xây dựng trên mặt đất, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu đặc thù về xây dựng ngầm đô thị được quy định trong Nghị định số 41/2007/NĐ-CP .

Thời gian vừa qua, một số vấn đề có liên quan đến quy hoạch không gian ngầm đã được quy định trong Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng. Quy chuẩn xây dựng công trình ngầm đô thị cũng đã được Bộ Xây dựng nghiên cứu, đang hoàn thiện chuẩn bị ban hành.

Nghị định số 41/2007/NĐ-CP đã quy định cụ thể các yếu tố đặc thù của việc xây dựng ngầm đô thị, trong quá trình thực hiện nếu Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thấy phát sinh vấn đề cần hướng dẫn rõ hơn thì phản ánh cụ thể về Bộ Xây dựng để tập hợp nghiên cứu hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP , đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1826/BXD-HTKT về việc áp dụng Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87