Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 181/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí thẩm định và chi phí quản lý nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 181/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí thẩm định và chi phí quản lý nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi: Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 472/VNCPT ngày 27/7/2012 của Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xác định hai loại chi phí thẩm định và chi phí quản lý nghiệp vụ đối với công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, thì Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập, phê duyệt, ban hành, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo thẩm quyền (không phải thực hiện thẩm định Quy chế). Chi phí cho việc góp ý kiến và chi phí khác (nếu có) được lập và trình phê duyệt trong dự toán ngân sách năm (năm thực hiện nhiệm vụ) của đơn vị phù hợp với nhiệm vụ công việc phải thực hiện.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,KTQH,KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí thẩm định và chi phí quản lý nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196