Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1802/BXD-GĐ tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình tôn giáo tín ngưỡng

Số hiệu: 1802/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 17/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/BXD-GĐ
V/v tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua đã xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng tại một số công trình tôn giáo, tín ngưỡng; gần đây nhất vào ngày 07/7/2015 toàn bộ tượng phật và một phn bệ đ tượng tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm tự (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã bị sập đổ trong quá trình thi công xây dựng. Căn cứ tình hình thực tế; qua báo cáo của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương đã cho thấy nhiều công trình thuộc loại này không tuân thủ đầy đủ các quy định ca pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng. Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng thường được đầu tư xây dựng từ ngun vn xã hội, huy động trong nhân dân và được các t chức tôn giáo tự thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Qua kim tra, một s các sai phạm trong quản lý cht lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng là do các nguyên nhân sau:

- Phần nhiều các công trình tôn giáo, tín ngưỡng có kích thước và hình dáng kết cấu không điển hình, do có quy mô nhỏ nên việc tính toán kết cấu không được quan tâm thích đáng. Hiện nhiều công trình có quy mô lớn (về kích thước và dạng kết cu) mà không thực hiện tính toán thiết kế kết cu.

- Chủ đầu tư không nắm vững các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, do đó không lựa chọn được các nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng và giám sát đủ điu kiện năng lực và phù hợp với lĩnh vực thực hiện, v.v..

Do các công trình tôn giáo, tín ngưng là nơi tập trung đông người trong quá trình sử dụng, là loại công trình có yêu cầu cao về an toàn cộng đng; đ tăng cường kim soát chất lượng của các công trình tôn giáo, tín ngưng, ngăn ngừa khiếm khuyết và sự cố xảy ra trong quá trình thi công xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng; Bộ Xây dựng đ nghị UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương thực hiện một scông việc sau:

1. T chức rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý đu tư xây dựng và qun lý chất lượng các công trình tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các việc: tuân thủ cấp phép và quản lý theo giy phép xây dựng; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; giám sát, nghiệm thu và các biện pháp thi công đảm bảo an toàn theo quy định.

Thống kê cụ thể số lượng công trình đã kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng của các chủ th tham gia hoạt động xây dựng và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật v xây dng.

2. Nếu phát hiện công trình chưa tuân th đy đủ quy định v quản lý cht lượng, yêu cầu tổ chức khắc phục đ đảm bảo an toàn cho người và công trình (trước khi cho phép thi công trở lại, trong trường hp bị đình chỉ thi công).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2015.

 


Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Thủ tướng Chính ph (để b/cáo);
-
Lưu VT, GĐ.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1802/BXD-GĐ ngày 17/08/2015 về tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!