Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/BXD–KTXD
V/v: áp dụng mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2011

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Luật Việt tại Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 01/2010/CV-LVHN ngày 05/1/2011 của Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Luật Việt tại Hà Nội về áp dụng mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư và lấy ý kiến đóng góp của các Bộ ngành; Vì vậy trong khi chờ Thông tư mới ban hành áp dụng về mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc các bên ký kết hợp đồng trong hoạt động xây dựng có thể đưa các quy định về nội dung hợp đồng tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và một số nội dung có liên quan trong các mẫu hợp đồng, Thông tư của Bộ Xây dựng đã công bố, ban hành là phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Luật Việt tại Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18/BXD-KTXD ngày 17/02/2011 áp dụng mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.919

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!